Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Profantová N. 1990. rec. Jan Żak – Lidia Maćkowiak\-Kotkowska\: Studia nad uzbrojeniem środkowoeuropejskim VI.\-X. wieku. Zachodniobałtyjskie i słowiańskie ostrogi o zaczepach haczykowato zagiętych do wnętrza – Studien zur mitteleuropäischen Bewaffnung des 6.\-10. Jahrhunderts. Westbaltische und slawische Hakensporen mit nach innen umgeschlagenen Enden. Poznań 1988. 419. str., 21 kreseb. Tab., 11 map a 4 obr. v textu. „Památky archeologické” 82, 241\-243."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information