Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Poleski J. 2000. Chronologia i periodyzacja wczesnego średniowiecza w Polsce – osiągnięcia i porażki. In\: M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski \(eds.\), Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Poznań, 423\-432."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information