Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Podkowińska Z. 1957, Neolit i wczesna epoka brązu w Polsce. Rozwój badań w latach 1945–1954, \[w\:\] Pierwsza sesja archeologiczna Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 4 V–8 V 1955, W. Hensel red., Wrocław, s. 54–72."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information