Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Piotrowska D. 2000, Prof. Zdzisław Rajewski \(1907–1974\) – badacz Biskupina i jeden z pionierów badań dawnej kultury symbolicznej w Polsce, \[w\:\] Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, B. Gediga, D. Piotrowska red., Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu. Prace Komisji Archeologicznej, 13, Muzeum w Biskupinie, Oddział Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Biskupińskie Prace Archeologiczne, 1, Warszawa–Wrocław–Biskupin, s. 17–44."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information