Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Pałka J., Żłobecka K. 2015, W poczuciu niezasłużonej infamii – wstępne wyniki projektu dotyczącego żołnierzy ludowego Wojska Polskiego, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” R. 5, s. 77–90"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information