Filters

Search for: [References = "Nycz Ryszard 2015, Wstęp, \[w\:\] R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza \(red.\), Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, IBL PAN Wydawnictwo, Warszawa, s. 7–24."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information