Filters

Search for: [References = "Nowosielska E.. 2015. Epilepsja w Rzeczypospolitej w XVII\-XVIII w.. In\: A. Karpiński \(ed.\), Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI\-XVIII wieku 2. Warszawa\: Wydawnictwo DiG, 219\-257."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information