Filters

Search for: [References = "Nowicki M. 2010. Fundatio Orzełkoviana – przyczynek do dziejów wielkopolskich fundacji stypendialnych okresu staropolskiego. Biuletyn Historii Wychowania 26, 81\-86."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information