Filters

Search for: [References = "Mikulski K. 2004. Z cyrulików burmistrzowie. Dzieje kariery społecznej rodziny Meissnerów w Toruniu. In\: . C. Kulko and P. Guzowski \(eds.\), 2004. Cała historia to dzieje ludzi… Studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80\-tą rocznicę urodzin i 55\-lecie pracy naukowej. Białystok\: Wyd. UwB, 255–270."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information