Filters

Search for: [References = "Mikłaszewicz Irena 2001, Polityka sowiecka wobec Kościoła katolickiego na Litwie 1944–1965, Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information