Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Michalak Jarosław 1998, Pożegnania przy „słupie grobowym nadziei”. Granica uralska w pamiętnikach Sybiraków, \[w\:\] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Silesia, Wrocław, s. 101–105"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information