Filters

Search for: [References = "Maximos bp \(E. Aghiorgoussis\) 1999, Monastycyzm, \[w\:\] K. Leśniewski, J. Leśniewska \(red.\), Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, Prawosławna Diecezja Lubelsko\-Chełmska, Lublin, s. 131–142."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information