Filters

Search for: [References = "Malewski Henryk, Żukauskas Gediminas 2000, Przestępczość i zjawiska patologii społecznej na przełomie wieków, \[w\:\] Prace VI Międzynarodowej Konferencji „Nauka a jakość życia. Perspektywy i wyzwania III tysiąclecia”, Wilno, 22–24 VI 2000, red. R. Brazis, J. Wołkonowski, Universitas Studiorum Polona Vilnensis, Wilno, s. 208–210"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information