Filters

Search for: [References = "Magowska Anita. 2011. Życie codzienne poznańskich lekarzy i chirurgów na przełomie XVI i XVII w. w świetle pośmiertnych spisów ruchomości. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 49 \(2\), 139\-148."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information