Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Madyda\-Legutko R. 2010, Zrożnicowanie regionalne ceramiki wykonanej na kole garncarskim na przykładzie materiałow zabytkowych pochodzących z polskich Karpat, \[in\:\] Ceramika rzemieślnicza jako źrodło do badań nad zrożnicowaniem garncarstwa kultury przeworskiej, H. Machajewski, B. Jurkiewicz eds., Pułtusk, pp. 17–34"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information