Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Małkiewicz, A. 2016. Między starożytnictwem a naukową historią sztuki. Problemy ochrony i konserwacji zabytków oraz nauki o sztuce w Towarzystwie Naukowym Krakowskim. In J. Wyrozumski \(ed.\), Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200\-lecie założenia \(1815–2015\), Kraków, 195–208"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information