Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Małecka\-Kukawka, J. 2012. Traseologia w badaniach krzemieniarstwa najstarszych społeczności rolniczych na Niżu Polskim. Materiały krzemiennekultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska 5 w Bocieniu, gm. Chełmża, woj. kujawsko\-pomorskie, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 32, 113–160"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information