Filters

Search for: [References = "Luther D. 2010, Občania, developeri a globalizované město, \[w\:\] Bitušíková A., Luther D. \(eds.\),Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste \[Culturaland social diversity in Slovakia III. Global and Local in a Contemporary City\], Univerzita Mateja Bela, Ústav etnológie SAV, Banská Bystrica, Bratislava, s. 31–40"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information