Filters

Search for: [References = "Lubańska Magdalena, Ładykowska Agata 2013, Prawosławie – „chrześcijaństwo peryferyjne”\? O teologicznych uwikłaniach teorii antropologicznej i stronniczości perspektyw poznawczych antropologii chrześcijaństwa, Lud, t. 97, s. 195–219."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information