Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [References = "Lipiński Wojciech 2014, Budziak \(Besarabia\)\: zróżnicowanie etniczne i perspektywy tożsamości regionalnej na południu Ukrainy, \[w\:\] A.W. Brzezińska, J. Schmidt \(red.\), Regiony i regionalizmy w Europie. Badania–kreacje–popularyzacje, PTL, Wrocław, s. 115–126."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information