Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Lehr U. 2012. Słów kilka o słowie, czyli magicznej kreacji rzeczywistości. In\: R. Hołda and T. Paleczny \(eds.\), Ciekawość świata, ludzi, kultury…Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej. Kraków, 189–205"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information