Filters

Search for: [References = "Lehr U. 2011, Wizerunki żebracze w kulturze polskiej. Od misji do gry, \[in\:\] eds. H. Rusek, A. Pieńczak, Etnologiczne i Antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, Cieszyn–Katowice"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information