Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Lech J. 2012, Przemiany kulturowe w prehistorii w świetle badań górnictwa krzemienia\: poszukiwania rytmu, \[w\:\] Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu, B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski red., Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Biskupińskie Prace Archeologiczne, 9, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu. Prace Komisji Archeologicznej, 19, Biskupin–Wrocław, s. 189–231."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information