Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Lazar T. 2015. Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem. Raziskave dveh zgodnjih topov iz Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož\/Late\-Medieval Artillery in Slovenia. A Study of Two Early Artillery Pieces from the Regional Museum Ptuj – Ormož. Ljubljana."]

Number of results: 2

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information