Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Latuch Mikołaj 1998, Repatriacja ludności polskiej ze Wschodu jako szczególny rodzaj ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian politycznych i transformacji ustrojowej, \[w\:\] Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych, red. D. Szymańska, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 117–132"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information