Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Labuda, G. 2002. Słowianie w wizjach historiograficznych I. Kanta, J.G. Herdera i G.W.F. Hegla. In B. Koszel and J. Kiwerska \(eds\), Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem. Studia ofiarowane prof. Stanisławowi Sierpowskiemu, Poznań, 59–67"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information