Filters

Search for: [References = "Kwaśniewicz K. 2000, Zwyczaje doroczne, \[w\:\] Tylkowa D. \(red.\), Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków, s. 349–384"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information