Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kusiak J. 2012. Perspektywy wykorzystania metody termoluminescencyjnej w datowaniu wczesnośredniowiecznej ceramiki na podstawie wyników analiz dla stan. 2 w Nowińcu \(gm. Lubsko, woj. lubuskie\), \[w\:\] Nowiniec, stan. 2. Wczesnośredniowieczny gród na pograniczu śląsko\-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, B. Gruszka red., Zielona Góra 2012, s. 227–234"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information