Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kurnatowska Z., Kara M. 2005. Na tropie Poznana – eponima naszego miasta, \[w\:\] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, Z. Kurnatowska, T. Jurek red., Poznań, s. 9–26"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information