Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kulczycka\-Leciejewiczowa, A. 1979. Pierwsze społeczności rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego. In T. Wiślański and W. Hensel \(eds\), Prahistoria ziem polskich, tom 2 Neolit, Wrocław, Warszawa\-Kraków, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 19–164"]

Number of results: 1

Items per page:

Werra, Dagmara H. Siuda, Rafał Małecka-Kukawka, Jolanta

2018
Book/Chapter

This page uses 'cookies'. More information