Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kulczycka\-Leciejewiczowa, A. 1979. Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego. In W. Hensel and T. Wiślański \(eds\), Prahistoria ziem polskich, Volume 2. Neolit, Wrocław, 19–164"]

Number of results: 1

Items per page:

Valde-Nowak, Paweł Stefański, Damian Szczepanek, Anita

2018
Book/Chapter

This page uses 'cookies'. More information