Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [References = "Kowalski Andrzej Piotr 1994, Metamorfozy jako przejaw najstarszej magicznie praktykowanej formy myślenia, \[w\:\] Szkice z filozofii kultury, red. A. Pałubicka, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań, s. 11–24"]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information