Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [References = "Kowalski Andrzej P. 2001, Doświadczenie estetyczne w kulturze epoki brązu w świetle analizy ekfraz homeryckich, \[w\:\] B. Gidega, A. Mierzwiński, W. Piotrowski \(red.\), Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Wrocław, Biskupin, s. 280–289."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information