Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kowalski, K. 2007. Dolnoodrzańska enklawa osadnictwa ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej w świetle badań archeologicznych w Karwowie, gm. Kołbaskowo. In G. Nawrolska \(ed.\), XV Sesja Pomorzoznawcza, Materiały z konferencji 30 listopada – 02 grudnia 2005, Elbląg, 27–39"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information