Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [References = "Kowalewski Jacek, Piasek Wojciech 2008, W poszukiwaniu utraconej Rzeczywistości. Uwagi na marginesie projektu „zwrotu ku rzeczom” w historiografii i archeologii, \[w\:\] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec problemu materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa,Colloquia Humaniorum, Olsztyn, s. 61–81"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information