Filters

Search for: [References = "Kováč B. 2003, Význam a miesto peších zón v organizme mesta, \[w\:\] Minulosť a perspektívy pešíchzón na Slovensku\: Zborník referátov z vedeckej konferencie SAS a FA STU v Martine 4.6.2003, Aprojekt, Bratislava, s. 4–5"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information