Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kotowicz P.N. 2006. Przemiany w uzbrojeniu plemiennym i wczesnopaństwowym \(VI\-poł. XIII w.\) w polskiej części dawnych księstw ruskich – wybrane przykłady. In\: Deržava ta armiâ. „Vìsnik Nacìonal’nogo Unìversitetu L’vìvs’ka Polìtehnìka” 571, 18\-47\/Держава та армія. „ Вісник Національного Університету Л ьвівська Політехніка” 571, 18\-47."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information