Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kostrzewski, J. 1939. Od mezolitu do okresu wędrówek ludów. In S. Krukowski, J. Kostrzewski and R. Jakimowicz \(eds\), Prehistoria Ziem Polskich. Encyklopedia Polska PAU \(vol. IV, part 1, section V\), Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 118–359"]

Number of results: 1

Items per page:

Valde-Nowak, Paweł Stefański, Damian Szczepanek, Anita

2018
Book/Chapter

This page uses 'cookies'. More information