Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kordecki J., Okoński J . 1999, Mikroregion osadniczy na prawobrzeżu dolnego biegu Raby, Zusamm.\: Eine Siedlungskammer im unteren Flusses Raba, \[in\:\] Na granicach antycznego świata. Sytuacja kulturowa w południowo\-wschodniej Polsce i regionach sąsiednich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim, S. Czopek, A. Kokowski eds., Rzeszów, pp. 181–215"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information