Filters

Search for: [References = "Koštialová K. 2015, Hlavné aspekty transformácie sídliska. Sídlisko Zvolen – Podborová. \[w\:\] Darulová J. \(ed.\), Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku V. Občania a priestory mesta \[Cultural and social diversity in Slovakia V. Citizens and urban Space\], Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, s. 69–94"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information