Filters

Search for: [References = "Koštialová K. 2014, Kultúrne dedičstvo a globálne \/ lokálne prejavy v súčasnom malom meste. „Studiaetnologiczne i antropologiczne. Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechnianiadziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo\-Wschodniej“, No 14, s.197–209"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information