Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kość Katarzyna 2002, Dehumanizacja kresu życia w warunkach zesłania, \[w\:\] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka, t. 6, red. J. Kolbuszewski, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, s. 255–260"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information