Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kersten Krystyna 1996, Przymusowe przemieszczenia ludności – próba typologii, \[w\:\] Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski, A. Sakson, Studia Europejskie\/Instytut Zachodni, Poznań, s. 13–30"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information