Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kabzińska Iwona, 2010, „Ludzie się zmienili...\" Z badań nad doświadczeniem postsocjalistycznej transformacji, Etnografia Polska, t. 54, z. 1\-2, s. 5\-22"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information