Search for: [References = "Kabzińska Iwona, 2002, Rosjanie na terenach byłych republik radzieckich \(poza Rosją\) po rozpadzie Związku Radzieckiego, \[w\:\] Cywilizacja Rosji Imperialnej, red. R Kraszewski, Poznańskie Studia Wschodoznawcze, nr 3, Instytut Wschodni UAM, Poznań, s. 333\-360"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information