Filters

Search for: [References = "Kłoczkowski J. 1978. Rozwój środkowowschodniej Europy w XV wieku. In\: P. Skubiszewski \(ed.\), Sztuka i ideologia XV w. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Warszawa 1\-4 grudnia 1976. Warszawa, 17\-53."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information