Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Jamka, R. 1964. Urywki z okupacyjnych wspomnień archeologa. In M. Zaremba and A. Zaremba \(eds\), Alma Mater w podziemiu. Kartki z dziejów tajnegonauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1941–1945, Kraków, 208–221"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information