Filtry

Szukana fraza: [Bibliografia = "Jakub bp \(Kostiuczuk\) 2005, Istota i rola monastycyzmu, \[w\:\] Z dziejów Monastyru Supraskiego. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej „Supraski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejach państwa”, Oikonomos, Białystok, s. 17–26."]

Wyników: 1

obiektów na stronie

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji