Filters

Search for: [References = "Jakub bp \(Kostiuczuk\) 2005, Istota i rola monastycyzmu, \[w\:\] Z dziejów Monastyru Supraskiego. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej „Supraski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejach państwa”, Oikonomos, Białystok, s. 17–26."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information