Search for: [References = "Jałowiecki B., Szczepański M. S. 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej,Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information